השניים ישקדו על פרויקט מחקר משותף הבוחן את גלגוליו של מיתוס המוסיקה היהודית הקדומה בתודעת הגלות ובתפיסת הגאולה ביהדות על זרמיה מימי הביניים עד העת החדשה.