55600 - הכשרת מנהלים לבתי ספר 
 
התוכנית לקראת ניהול מסייעת למנהל בפיתוח תפיסת עולם פדגוגית-ניהולית אישית כדי שיוכל להתאימה לאופי בית הספר שאותו ינהל בעתיד. התוכנית מתמקדת בתכנים הרלוונטיים לניהול בית ספר בסביבה עדכנית עתירת טכנולוגיות מידע ולמידה.
 
התוכנית הינה בשיתוף מלא עם מכון אבני ראשה ומתמקדת בזהות המנהל העכשווי:
 
◾ מנהיג פדגוגי, חינוכי וחברתי במציאות הישראלית
◾ מנהיג סביבה חינוכית-לימודית המחויבת לכלל תלמידיה
◾ מוביל את הארגון החינוכי שהוא עומד בראשו אל אתגרי המחר
◾ מוביל קהילת לימוד חדשנית ומאתגרת
◾ מתמודד עם היבטים יישומיים של ניהול בית הספר בסביבה מורכבת ומשתנה.
 
התוכנית לקראת ניהול נועדה לחבר בין ההלכה למעשה ולתת מענה לצורכי מנהלים בתחילת דרכם, הן בתקופת ההכשרה והן בצעדיהם הראשונים בתפקידם החדש.
 
ההרשמה מתבצעת באמצעות שאלון שיתפרסם באתר אבני ראשה, תהליך ההרשמה כולל שלבים אחדים וביניהם גם ראיון באוניברסיטה הפתוחה. תשובות סופיות למועמדים יינתנו ע"י אבני ראשה.
לפרטים נוספים - יש לפנות למכון אבני ראשה: 02-6333205
--------------------------------------------------------------------------------
 
לאחר הליך מיון - רק במידה שקבלת תשובה סופית חיובית מאבני ראשה.