המרכז מציע מגוון קורסים בתחומים שונים בלמידה מרחוק המאפשרת גמישות בזמן ובמקום. תהליכי הלמידה בקורסים מתנהלים בעיקרם בלמידה עצמאית מקוונת באמצעות אתר הקורס שבו משולבים תהליכי למידה סינכורניים וא-סינכורניים, הרצאות מוקלטות, משימות מקוונות, פורומים ועוד.