56033 - סרטים והשפעתם על נפש הצופה -  חדש l מקוון
שימוש בקטעי סרטים כאמצעי הוראה וחינוך

רכזת התוכנית: ד"ר שרה אמסטרדמסקי
 
קורס חוויתי שמתמקד בלימוד שפת הקולנוע ובפיתוח הבנה מעמיקה של השפעת הצפייה בסרטי קולנוע על נפש הצופה. באמצעות הצפייה בסרטים יוקנו כלים מעשיים להבניית ידע ולחינוך לערכים, זאת תוך הכוונה לשימוש בקטעי-סרטים בהוראה ובחינוך למטרות פדגוגיות שונות, למשל מתן מענה ספציפי מותאם לצרכיהם של הילד והקבוצה והעמקת קשר מורה-תלמיד. 
 
בין נושאי הלימוד

◾ הבניה תרבותית בסרטים – כיצד עוברים מסרים תרבותיים מודעים ובלתי-מודעים? 
◾ התבוננות בייצוג קשרים זוגיים בסרטים שונים והשפעתם על הצופה
◾ זהות עצמית – כיצד מוצג תהליך ההתבגרות בסרטים שונים? 
◾ תפיסות תרבותיות מגדריות – כיצד הן מוצגות ומה כוח השפעתן?
◾ כוח הכסף כמניע עלילה והשפעתו על הצופה
◾ פערי דורות – היכולת להבין נקודות מבט שונות ולגשר על פערים
◾ סגנונות חשיבה – השפעת תבנית החשיבה על קבלת החלטות
◾ רגש ומחשבה – מה הקשר ביניהם ואיך ניתן לשלבם? 


היקף התוכנית ומועדיה
60 שעות לימוד אקדמיות, מתוכן 36 שעות בלמידה סינכרונית ו-24 שעות בלמידה א-סינכרונית. המפגשים הסינכרוניים יתקיימו בימי רביעי, בשעות 16:00 – 18:15, החל מ- 18 בינואר 2024.