ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ במדעי החברה והרוח במסלול התמחות חברה ותרבות

המסלול אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על מסלול ההתמחות ניתן אך ורק במסמך נלווה לתעודת הבוגר.

א - יש לצבור לפחות 120 נ"ז (108 נ"ז עבור קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

(I) לפחות 84 נ"ז במדעי החברה והרוח, ובכללן -

לפחות 60 נ"ז במדעי החברה

לפחות 18 נ"ז במדעי הרוח[55]

(II) לפחות 24 נ"ז מתקדמות,[53] ובכללן -

לפחות 12 נ"ז מתקדמות במדעי החברה[52] [98]

ולפחות 6 נ"ז נוספות במדעי החברה או במדעי הרוח[98]

(III) לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב - לימודי תשתית (חובה)

ג - מסלול התמחות חברה ותרבות: חובה ובחירה -- 30 נ"ז [100]

ד - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות. אחת במדעי החברה[52] ואחת במדעי החברה או במדעי הרוח. לפחות אחת מן העבודות תיכתב בקורס שנלמד במסגרת מסלול חברה ותרבות.

ה - קורסי תוכן אקדמי באנגלית

דרישה זו חלה רק על סטודנטים וסטודנטיות שהתחילו את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת פטור מקורסי שפה, יידרשו ללמוד שני קורסי תוכן אקדמיים בשפה האנגלית.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת מתקדמים ב, יידרשו ללמוד קורס תוכן אקדמי אחד בשפה האנגלית (בנוסף לקורס מתקדמים ב).

מי שסווגו לרמה נמוכה ממתקדמים ב, לא יידרשו ללמוד קורסי תוכן באנגלית.

רשימת קורסי התוכן מופיעה בדף לימודי אנגלית כשפה בין-לאומית בסעיף קורסי תוכן אקדמי באנגלית.

ו - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

98

נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות הנדרשות בסעיף א(I).

55

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי הרוח.

52

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי החברה.

53

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

99

קורס חובה רק לסטודנטים שהתחילו לימודיהם החל מסמסטר א2022. אפשר לכלול את הקורס במניין הקורסים במדעי החברה או במניין הקורסים במדעי הרוח.

100

הנקודות הנצברות בסעיף זה נכללות במכסת הנקודות הנדרשות בסעיף א.

101

מי שלמדו את הקורס "מבוא ללימודי מגדר" 10680,  הקורס יחשב במסגרת קורסי הבחירה.

102

או הקורסים נרטיב: עיון רב תחומי (10916), תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503), סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921), שאינם נלמדים עוד.

103

קורס זה מקנה 6 נ"ז מתקדמות במדעי הרוח. ראו סעיף א(II).

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים