ערב עיון : מסע בין האישי וההיסטורי

לכבוד צאתו לאור של הספר: מסע בין האישי וההיסטורי

ד"ר עידית גיל, האוניברסיטה הפתוחה
יום ראשון ב' חשון תשע"ח, 22 אוקטובר 2017 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

16:30-16:15
התכנסות וכיבוד קל
16:40-16:30
ברכות: פרופ' גיא מירון, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה.
17:40-16:40
מושב ראשון: חקר השואה . יו"ר: ד"ר בשיר בשיר, המחלקה למדע המדינה, לסוציולוגיה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה . פרופ' דליה עופר, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים: המשפחה היהודית בגטאות: דילמות בחיי יום יום ד"ר עמוס גולדברג, ראש המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית: גטו ורשה כמרחב אורבני .
18:00-17:40
הפסקה
19:15-18:00
מושב שני: ביוגרפיות – בין האישי והיסטורי. יו"ר: ד"ר בלה גוטרמן, יד ושם. פרופ' אביבה חלמיש, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה: מאוטוביוגרפיה לביוגרפיה: דור לדור יביע אומר . ד"ר דניס שרביט, המחלקה למדע המדינה, לסוציולוגיה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה: חדירה לתחום ההיסטוריון: על ביוגרפיות פרי עטם של סופרים ומדינאים . מילות סיום: ד"ר עידית גיל, המחלקה למדע המדינה, סוציולוגיה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה.
לצפייה בהקלטות האירוע