חברי הסגל של המחלקה למדעי הטבע באוניברסיטה הפתוחה עוסקים במחקר ובהוראה של ארבעת התחומים הבאים: פיסיקה, כימיה, מדעי החיים ומדעי כדור הארץ. תחום הפיסיקה מתרכז בחוקי הטבע ברמת מבנה האטום, הגרעין והחלקיקים היסודיים מצד אחד ומאידך, בתופעות אסטרונומיות ממבנה השמש וכוכבים אחרים ועד תופעות בקנה המידה של היקום כולו. תחום הכימיה מתמקד בחקר החומר והתנהגויותיו השונות במצבים משתנים, הרכביו וסגולותיו. תחום מדעי החיים עוסק בכל המגוון של עולם החי מהרמה המולקולרית והתאית, עבור בחקר היצורים השונים ועד לרמת יחסי-הגומלין במערכות האקולוגיות. הסתעפות של תחום זה הוא תחום המחשבה הביולוגית המתרכז בפילוסופיה של הביולוגיה ובהשפעת מדעי החיים על תחומי ידע אחרים. תחום מדעי כדור הארץ עוסק בחקר ולימוד הכדור שעל פניו אנו חיים וכולל את מדעי האטמוספירה  והגיאולוגיה, בדגש על הגיאולוגיה הארצישראלית.
 
המחלקה מציעה מסלולי לימוד מרתקים בתחומים אלה המהווים שער לעולם המחקר האקדמי ולמשרות מחקר ופיתוח המבוקשות ביותר במשק הישראלי. איכויות המחלקה נמדדות בהישגי הבוגרים שלנו, אשר השתלבו בעמדות מפתח בכירות בתחום לימודיהם. אנו מזמינים אתכם להצטרף למעגל הצלחה מוכח זה. מסלול נוסף הוא התוכנית לתואר שני במחשבה ביולוגית המיועדת לבוגרי תואר ראשון העומדים בדרישות האוניברסיטה הפתוחה, ואשר מעונינים ברכישת ידע מעמיק על הפילוסופיה של הביולוגיה ועל השפעת מדעי החיים על תחומי ידע אחרים.