תחום מדעי החיים עוסק במגוון עולם החי מהרמה המולקולרית והתאית, עבור בחקר היצורים השונים ועד לרמת יחסי-הגומלין במערכות האקולוגיות. תכנית הלימודים של תחום זה משלבת קורסי בחירה, תשתית וחובה, רבים ומגוונים, אשר משלבים בתוכם עולמות ייחודיים ומלאי עניין. לצד הידע התאורטי המעמיק, מתנסים הסטודנטים שלנו גם בתנאי מעבדה, וזאת על מנת ליישם את החומר הנלמד שרכשו. כך הם צוברים כלים שימושיים במהלך לימודי התואר, אשר חיוניים לצבירת ניסיון מעשי בהמשך דרכם, לקראת השתלבותם במקצועות מדעי החיים. 
האוניברסיטה הפתוחה מזמינה אתכם להצטרף לתכנית לימודים מרתקת של תואר מבוקש. תוכלו לבחור בין תואר בוגר במדעי החיים במתכונת חד-חוגית, דו -חוגית ובשילוב דיסציפלינות נבחרות.