קורסי בחירה מומלצים

 
במסגרת התכנית יש ללמוד קורס בחירה אחד במהלך השנייה או השלישית ללימודים. להלן קורסי בחירה מומלצים:

קורסים במדעי החיים

קורס של 3 נקודות זכות לפחות, מתוך מבחר הקורסים הקיימים באוניברסיטה הפתוחה, בהתחשב בתנאי הקבלה של הקורס ובהתאם לרלוונטיות שלו לנושא התזה או העבודה המסכמת.

 

קורסים בפילוסופיה ובהיסטוריה

 

קורסים בסוציולוגיה ובחקר התרבות 

 

קורסים בחינוך