ערב עיון: נשים במזרח התיכון המודרני

יום שלישי כ"ה ניסן תשע"ט, 30 אפריל 2019 | | גבעת חביבה, קמפוס ואדי ערה - גבעת חביבה    נווט

תכנית

16:30-16:15
התכנסות
17:45-16:30
ברכות: פרופ' איריס שגריר, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה. ד"ר נוגה אפרתי, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה: הצגת הקורס "תנועות נשים במזרח התיכון בעת החדשה". מושב ראשון: נשים פורצות דרך, יו"ר: ד"ר נוגה אפרתי, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה. הרצאת פתיח:ה פרופ' מוסטפא כבהא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה: אום כולתום: הפירמידה הרביעית ומעצבת דמיונם של דורות רבים; ד"ר שרון מפציר, התוכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת חיפה: העיתונאית אמינה אל-סעיד: בין שיח פמיניסטי לפמיניזם הממלכתי של נאצר;
18:00-17:45
הפסקה
19:30-18:00
מושב שני: נשים פלסטיניות במרחב הציבורי: דילמות והזדמנויות. יו"ר: ד"ר יונית עפרון, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה. גב' ראודה מורקוס-מחול, דוקטורנטית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; נשים פלסטיניות במערכת החינוך המנדטורית: סיפור האתגרים ודרכי התמודדות. גב' מייסון ארשיד שחאדה, דוקטורנטית, אוניברסיטת בר-אילן; צומת 48: תפקידן של הנשים הערביות בהנהגת המפלגה הקומוניסטית בתקופת הממשל הצבאי בישראל - סמירה ח'ורי כמקרה בוחן. ד"ר סלוא עלינאת-עאבד, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה; חצויות: בין דעוה (הטפה דתית) לפמיניזם אסלאמי בקרב פעילות התנועה האסלאמית בישראל .