13  ינו   2019
ערב עיון: זכויות, צדק ושוויון בחינוך

יום עיון

ערב עיון: זכויות, צדק ושוויון בחינוך

לכבוד צאתו לאור של הספר: צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך

רעננה  |  16:15   ללא תשלום