ערב עיון: מבטים אל המודרניות: זוויות היסטוריות ותרבותיות, 1945-1789

יום רביעי י"ז אייר תשע"ט, 22 מאי 2019 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

19:30-15:30
במיוחד היום, בעיצומו של סחרור עידן המידע, בתקופה שמרבים לכנותה "פוסט-מודרנית" ובעת בה רבים כבר מנסים לנבא את טבעה של מהפכת העידן הבא, מעניין להביט אחורה ולשאול את עצמנו כיצד הבינו בני הדורות הקודמים וחוו את המודרניות בשעת התהוותה? ביום העיון נבקש לבחון את האופנים השונים שהמודרניות נתפשה בפרק הזמן שבין המהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה. נדון בתגובות התרבותיות והאידיאולוגיות לאתגרי התקופה החדשה, ונבקש לברר האם חוויית המודרניות אכן נמצאת מאחורינו, או שמא היא בתוקף גם היום?