ערב עיון: בסימן קריאה! ספרים,עיתונים וקהל הקוראים במזרח אירופה ובעולם החדש

ערב השקה לרגל צאתם לאור של שני ספרים חדשים:נפלאות בעולם החדש, מאת חגית כהן ועל חומות הנייר, מאת רוני באר-מרקס

יום שלישי כ"ט ניסן תשע"ז, 25 אפריל 2017 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

16:00-15:45
התכנסות וכיבוד קל
16:10-16:00
ברכות: פרופ' גיא מירון, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות,האוניברסיטה הפתוחה . גב' מיכל נקר, מנכ"ל מרכז זלמן שזר. פרופ' אביבה חלמיש, ראש הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה. מושב ראשון: יו"ר: פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה.
17:30-16:10
מר בני הנדל, קול ישראל: קטעי קריאה מתוך שלום עליכם, המקומונים של כתרילבקה.
17:30-16:10
פרופ' אלי לדרהנדלר, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים: היבטים טרנס-לאומיים של היסטוריה יהודית-אמריקנית .
17:45-17:30
הפסקה
18:45-17:45
מושב שני: יו"ר: ד"ר גדי שגיב, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה. ד"ר נורית אורחן, חוקרת עצמאית: העיתונות ביידיש, אפיק חדש ועיקרי לשיתוף הנשים בעיצוב החברה.
18:45-17:45
ד"ר חיים גרטנר, יד ושם, ירושלים: "מיהו רב כשר?": קשרי הגומלין בין רבנים, מדפיסים וקוראי עיתונים בגליציה .
19:30-18:45
שולחן עגול: עיתונות כמקור היסטורי. מנחה: פרופ' גיא מירון, האוניברסיטה הפתוחה. בהשתתפות: ד"ר חגית כהן, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה. ד"ר רוני באר-מרקס, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה .