יום עיון: להתבונן בהיסטוריה של יהודי צפון אפריקה בעת החדשה

יום שני י' ניסן תשע"ט, 15 אפריל 2019 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

09:30-09:15
התכנסות
12:00-09:30
ברכות: איריס שגריר, ראשת המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה; מושב ראשון: בין אחדות לייחוד, מבטים על ההיסטוריה של יהודי צפון אפריקה. יו"ר: מוסטפא כבהא, האוניברסיטה הפתוחה. יוסף שטרית, אוניברסיטת חיפה: התרבות הדואלית של יהודי מרוקו: תרבות רבנית למדנית מול תרבות עממית סינקרטית. דניס שרביט, האוניברסיטה הפתוחה: גלגולי ההיסטוריוגרפיה של צו כרמיה משנת 1870 ועד היום. חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה: המחקר התוניסאי על יהודי תוניסיה. דוד גדג', אוניברסיטת תל אביב: בנייתה של רשת אינטלקטואלים פרנקופונים במפגש בין יהודי צפון אפריקה וכי"ח. שי סרוגו, אוניברסיטת חיפה: אנשי עמל יהודים במרוקו הצרפתית: המגזר הפורמלי והמגזר הלא פורמלי בשוק הקפיטליסטי בין שתי מלחמות העולם.
12:30-12:00
הפסקה
14:00-12:30
מושב שני: הבניית זיכרון העבר. יו"ר: יונית עפרון, האוניברסיטה הפתוחה. יעל מונק, האוניברסיטה הפתוחה: ייצוג התפרקות המשפחה המזרחית בסרטם של האחים שלומי ורונית אלקבץ, "שבעה" (2009). סידני קורקוס, חוקר עצמאי: הבניית זיכרון העבר המשפחתי והקהילתי של יהודי מוגדור. ויקטור חיון, חוקר עצמאי: מחקר בונה זיכרון, קורבנות השואה בתוניסיה .
15:00-14:00
הפסקת צהריים
17:00-15:00
מושב שלישי: מבטים עכשוויים על העבר היהודי. יו"ר: חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה . אורית ואקנין יקותיאלי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: מוסלמיות, יהודיות ואירופאיות: ארגוני נשים במרוקו הקולוניאלית. מור דניאל, האוניברסיטה העברית בירושלים: סיקור אירועי מלחמת העולם השנייה בעיתונות היהודית בתוניסיה. הרצאת אורח: ירון צור, אוניברסיטת תל אביב: הרהורים אודות המחקר הישראלי על יהודי צפון-אפריקה.