שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: מדעי הקוגניציה

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: מדעי הקוגניציה

 פעיל בסמסטרים: ב2021

 נושא: פילוסופיה, מדעי הקוגניציה

 פעיל בסמסטרים: ב2020

 נושא: מדעי הקוגניציה, פילוסופיה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: פילוסופיה, מדעי הקוגניציה

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: מדעי הקוגניציה