שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: מדעי הקוגניציה

 פעיל בסמסטרים: ב2021

 נושא: פילוסופיה, מדעי הקוגניציה

 פעיל בסמסטרים: ב2022

 נושא: מדעי הקוגניציה, פילוסופיה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: פילוסופיה, מדעי הקוגניציה

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: מדעי הקוגניציה