לימודי המחקר ביחידה, נועדו לסייע ברכישת ידע וכישורים, אשר יסייעו בהתמודוות עם טקסטים באנגלית. הבהרת הצרכים של הסטודנטים, יוצרת את הבסיס ללימודי חקר הפעילות שלנו, שנועדו לפתח, להעריך ולשפר שיטות וחומרי הוראה אפקטיביים.

בנוסף למחקר ממוקד הלמידה שלנו, מגוון שיטות הלימוד הסינכרוניות והבלתי סינכרוניות ללימוד הקורסים שלנו לאנגלית, מאפשר לנו לנהל מחקר איכותי וכמותי על היתרון היחסי בשיטות השונות ללימוד האנגלית. מחקרים אלו, כוללים זיהוי מכשולים אפשריים בלימוד שפה ללומדים קורסים מקוונים, וזיהוי סוגים של אינטראקציות מורה-סטודנט, אשר מוכיחים שיש שיפור בתוצאות הלימוד בסביבת לימוד מרחוק.

התעניינות מחקרית נוספת של חברי המחלקה, כוללת פיתוח של מקורות לימוד פתוחים, רכישת אוצר מילים ממוקד נושא- הנמצא בשימוש בתדירות גבוהה, שינויים חוצי מודל באינטראקציות מורה-סטודנט בסביבות לימוד שונות ועוד.