דו"ח המל"ג

 
אנו גאים להציג בפניכם כתבות מעיתון הארץ בשפה האנגלית וכן כתבה באתר גלובס המציגות את התוצאות המחמיאות של הועדה הבינלאומית מטעם המועצה להשכלה גבוהה שבחנה את התכנית למנהל עסקים במחלקתנו.
 
בנוסף, לעיונכםדוח האיכות שנכתב וממצאי הועדה הבינלאומית בעקבותיו: ממצאים כלליים ומסקנות לגבי האו"פ.
 
לבסוף, כתבה שהתפרסמה ב- Themarker מאת ד"ר אריה נחמיאס - ראש תכנית ה- MBA.