ערב עיון לרגל צאתו לאור של הספר: כלכלה במבחן הזמן, סוגיות בהיסטוריה כלכלית

מאת אמירה עופר ויואל מוקיר
יום ראשון י"ד אייר תשע"ח, 29 אפריל 2018 | | רח' קלאוזנר 16, קמפוס רמת אביב, תל אביב    נווט

תכנית

16:15-16:00
התכנסות וכיבוד קל
17:45-16:15
מושב ראשון: טכנולוגיה והמצאות בהיסטוריה. יו"ר: פרופ' קובי מצר, האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' מנואל טרכטנברג, ביה"ס לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב: בראי ההיסטוריה: האם החדשנות והטכנולוגיה מיטיבות עם החברה? ד"ר קרין ון דר בק, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: גלגלי הקידמה: גורמי יצור עתירי הון אנושי ומיקום התיעוש באנגליה של המאה השמונה עשרה. ד"ר דרור גולדברג, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה: כיצד ממציאים כסף? יישום מהמצאות טכנולוגיות ולקחים כלליים.
18:00-17:45
הפסקה
19:30-18:00
מושב שני: תרבות, דת וחברה בהיסטוריה הכלכלית?: יו"ר: ד"ר ישי לנדא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה . פרופ' מירי אליאב-פלדון, בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב: התזה של מקס ובר על פרוטסטנטיות וקפיטליזם ותקפותה כעבור למעלה ממאה שנים. ד"ר יניי שפיצר, החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים: יהודים בהיסטוריה הכלכלית: ריכוז עדויות מההתעוררות המחקרית בתחום. תגובת המחברים: גב' אמירה עופר, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן. פרופ' יואל מוקיר, Northwestern University. ואוניברסיטת תל אביב