שכר הלימוד לשנת ההשלמה תשע"ט הינו 23,300 ש"ח.

עם קבלת התשובה מועדת הקבלה לשנת ההשלמה יישלחו למועמדים שיתקבלו לתכנית הנחיות הרשמה וטופס בקשת הרשמה. כדי להירשם יש לשלוח טופס הרשמה מלא וחתום למרכז ההרשמה, לפקס: 09-7780651 או בדוא"ל לכתובת:  infodesk@openu.ac.il .

לפרטים נוספים, אנא פנו למזכירת התכנית, אוסנת צרפתי-ליבר בטל' 09-7781948 או במייל s.hashlama@openu.ac.il