בתכנית שני מסלולי התמחות:
 
  • תפעול וייצור
  • מערכות מידע

מסלולי ההתמחות נועדו להתאים את תכנית הלימודים באוניברסיטה הפתוחה למקובל במוסדות אקדמיים אחרים בארץ, ולדרישות שהתפתחו בשוק העבודה.

מסלול ההתמחות לא יצוין על תעודת הבוגר. אישור על ההתמחות יינתן בנפרד.
 

לתכנית הלימודים המלאה

המתכונת הקודמת בתכנית להנדסת תעשייה וניהול (לפני א2016), שתיקרא להלן "התכנית הקודמת", עומדת בדרישות מסלול ההתמחות בתפעול וייצור.
לפיכך, מי שהחלו את לימודיהם לתואר לפני סמסטר א2016 יוכלו להמשיך ללמוד לתכנית שבה החלו ולסיים את לימודיהם לתואר עם התמחות בתפעול וייצור, או להמשיך וללמוד לפי דרישות מסלול ההתמחות האחר, על פי בחירתם.
לא תהיה אפשרות ללימוד התכנית עם התמחות כפולה. סטודנטים שיעמדו בדרישות של שתי ההתמחויות יצטרכו לבחור באחת מהן, אשר תופיע במסמך המלווה לתעודת הגמר שלהם.