ערב עיון: לכבוד סדנאות השירה והפרוזה

יום רביעי כ' אדר ב תשע"ט, 27 מרץ 2019 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

17:30-17:15
התכנסות
17:45-17:30
ברכות: פרופ' מימי איזנשטדט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה; דברי פתיחה: פרופ׳ עדיה מנדלסון-מעוז, ראשת המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה.
18:10-17:45
הרצאת אורח: המשוררת והסופרת שייח'ה חליוה
19:15-18:10
קריאת שירה ופרוזה פרי עטם של משתתפי הסדנאות
19:45-19:15
דברי סיכום: הסופר ד״ר מתן חרמוני, הסופר ראג'י בטחיש והמשוררת מי-טל נדלר, המנחים של סדנאות הכתיבה, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה