כנס: הכינוס המ"ה של האגודה הישראלית לבלשנות יישומית

יום שלישי כ"ג תשרי תשע"ט, 2 אוקטובר 2018 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

10:00-09:30
התכנסות וכיבוד קל
10:10-10:00
דברי ברכה
11:10-10:10
הרצאת מליאה: נורית מלניק: "ביג דאטה" והמחקר הבלשני.
11:30-11:10
הפסקה
13:00-11:30
מושבים מקבילים 1: מושב 1א: הוראה ושפה | יו"ר: נוגה אילני. מושב 1ב: ריבוי ומגוון בתרגום | יו"ר: הילה קרס. מושב 1ג: Teaching English as a Foreign Language for Academic Purposes (באנגלית) | יו"ר: חגית שפר.
14:00-13:00
הפסקת צהריים
15:30-14:00
מושבים מקבילים 2: מושב 2א: מורפולוגיה | יו"ר: פנינה טרומר. מושב 2ב: ערבית | יו"ר: מלכה מוצ'ניק. מושב 2ג: שפה ושיח | יו"ר: מאיה פרוכטמן.
15:50-15:30
הפסקה
17:25-15:50
מושבים מקבילים 3: מושב 3א: מטה קוגניציה - קידום מיומנויות החשיבה המופשטת בקורסי כתיבה אקדמית. מושב 3ב: דרכי התעשרותו של הניב הפואטי – עיון בלשני ביצירות של שלונסקי, זרחי ומשעול יו"ר: תמר סוברן. מושב 3ג: לקסיקון-תחביר | יו"ר: חוה בת-זאב שילדקרוט.
18:15-17:25
דיון במליאה: כתיבה אקדמית: ביסוס סמכות, זהות ואוטונומיה של הכותב. מתדיינות: חנה עזר, עינת ליכטינגר, עליזה לזרסון וזהר לבנת.