כנס: "Western Esotericism and the Art of Translation"

יום רביעי כ' טבת תשע"ז, 18 ינואר 2017 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

17:30-10:00
התוכנית המלאה של יום העיון מופיעה בהזמנה יום העיון מתקיים בשפה האנגלית