בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במתמטיקה עם לימודי חטיבה

החל מסמסטר א2021 תכנית  זו אינה מוצעת עוד. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית לפני סמסטר א2021, יוכלו להמשיך לימודיהם בתכנית זו (‏ראו ‎)‏ או לעבור לתכנית אחרת הכוללת את הקורסים שכבר למדו, ולעמוד בכל הדרישות של התכנית החלופית שבה בחרו.


על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.