חטיבה במדעי המחשב

■ לשילוב רק בתואר: מתמטיקה עם לימודי חטיבה

לפחות 28 נ"ז.

חובה – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 1

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏

ר

4

אלגוריתמים (‏20417‎)‏

ר

4

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏‏20585‎)‏

מ

4

בחירה – לפחות 4 נ"ז

בחירה חופשית מתוך היצע הקורסים במדעי המחשב.


1

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.