שאלות נפוצות

כללי

ההבדל היחידי הוא שבאו"פ מתקיימים בכל קורס 6 מפגשים בני שעתיים בסמסטר. לפיכך, בקורסים יש מרכיב גדול יותר של למידה עצמית, המתבצעת בעזרת מדריך הלמידה וחומרי העזר באתר הקורס, בהכוונת מנחי הקורסים.  
בקמפוס האו"פ ברמת אביב, רח' קלאוזנר 16 (כעשר דקות הליכה מתחנת הרכבת של האוניברסיטה). ​
כן, בלימודי התואר השני הנוכחות במפגשי ההנחיה, המתקיימים אחת לשבועיים, היא חובה. ​
ברוב הקורסים בתכנית חלק גדול מחומרי הקריאה הם באנגלית (למעט בקורסים המתמקדים בחברה הישראלית, שבהם רוב חומרי הקריאה הם בעברית). ​
יש להשלים את הלימודים בתכנית תוך שבע שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון (לא כולל קורסי ההשלמה). פירוש הדבר קצב לימודים של קורס אחד בסמסטר. ניתן, כמובן, ללמוד יותר קורסים בכל סמסטר. הקצב הממוצע של סטודנטים בתכנית הוא שני קורסים בסמסטר.
בכל שנה ישנם קורסים בודדים שמוצעים גם בסמסטר קיץ. ​
למרות שהנוכחות במפגשי ההנחיה היא חובה אנו מאפשרים לתלמידי חו"ל ואסירים ללמוד בתכנית (במידה והם עומדים בדרישות הקבלה). ​
ההחלטה על קורסי הבחירה הנדרשים היא בידי ועדת הקבלה של התכנית. במכתב התשובה על הגשת המועמדות יצויינו קורסי ההשלמה הנדרשים מהמועמד/ת., שאליהם יש להרשם בהתאם למועדי ההרשמה הרגילים.
ניתן לסיים את הלימודים בתכנית, במסלול ללא תזה, תוך שנתיים. למבקשים לסיים תוך שנתיים מומלץ לפנות לאחת היועצות כדי לקבל הכוונה בבניית תכנית הלימודים. ​
מכיוון שמסלול הלימודים בראשיתו הוא מובנה במידה רבה, אין צורך בפגישת יעוץ. בכל סמסטר מוצעים שנים או שלושה מתוך חמשת קורסי התשתית (קורסי החובה) ויש ללמוד לפחות שני קורסי תשתית לפני שאפשר להירשם לקורסי ליבה. משום כך בסמסטר הראשון ללימודים לא ניתן ללמוד יותר משני קורסי תשתית המוצעים באותו סמסטר (בהנחה שלא נדרשים קורסי השלמה. כאשר נדרשים קורסי השלמה יש ללמוד אותם תחילה. כאשר נותר קורס השלמה אחד אפשר ללמוד אותו במקביל לקורס/י תשתית). ​
הבחינה המסכמת מתקיימת בשני מועדים בכל שנה: בסוף סמסטר א' ובסוף סמסטר ב' (בדרך כלל כחודש לאחר סוף הסמסטר). יוכל לגשת לבחינה מי שצבר לפחות 39 נ"ז. נרשמים לבחינה כפי שנרשמים לקורס רגיל (מספר קורס: 14298).    ​