רשימת החוקרים

 

המחקר הנערך על-ידי אנשי הסגל האקדמי של המחלקה למדעי הטבע והחיים, מתבצע בתחומים המגוונים של תחומי המחלקה. מחקריהם מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, והם מוצגים בכנסים בינלאומיים.

פרופ' איגור רכינוב
המחלקה למדעי הטבע והחיים

igorra@openu.ac.il  |  09-7781759

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physical Chemistry

מילות מפתח: Lasers, Nanoparticles, Vacuum, Interface, Molecular beams, Molecular dynamics, Chemical kinetics, Surfaces, Flames

ד"ר יאיר בן חיים
המחלקה למדעי הטבע והחיים

yairbc@openu.ac.il  |  09-7781756

תחום: Life Sciences
        תת-תחום: Neurobiology , Biochemistry

מילות מפתח: Signal transduction, G-protein couples receptors, Voltage sensing

פרופ' יהונתן גרנות
המחלקה למדעי הטבע והחיים

granot@openu.ac.il  |  09-7782051

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physics

מילות מפתח: אסטרופיסיקה

פרופ' יצחק דותן
המחלקה למדעי הטבע והחיים

idotan@openu.ac.il  |  09-7781128

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physical Chemistry

מילות מפתח: קינטיקה, ריאקציות יון-מולקולה, רקומבינציית יון-אלקטרון, דינמיקה מולקולרית, תלות קבועי מהירות בטמפרטורה ובאנרגיה, ספקטרוסקופיית יונים