פיסיקה

הפיסיקה מתרכזת בחוקי הטבע ברמת מבנה האטום, הגרעין והחקיקים היסודיים מצד אחד ומאידך, בתופעות אסטרונומיות כמו מבנה השמש וכוכבים אחרים ועד תופעות בקנה המידה של היקום כולו. בין לבין פיסיקאים חוקרים את תכונות החומר המתבטאות גם בקנה המידה של חיי היום יום (למשל, החומר המעובה) ומשמשות בסיס לכל הטכנולוגיה של ימינו.

פיסיקה

כימיה

הכימיה עוסקת באופן בו נוצרות תרכובות מהיסודות שבטבע, בפיתוח מודלים להבנת מבנה מולקולרי ובשיטות מתקדמות לתכנון, ייצור ואנליזה של חומרים בתחומי הננוטכנולוגיה, הרפואה ועוד

כימיה

מדעי החיים

תחום מדעי החיים עוסק במגוון עולם החי מהרמה המולקולרית והתאית, עבור בחקר היצורים השונים ועד לרמת יחסי-הגומלין במערכות האקולוגיות

מדעי החיים

מדעי כדור הארץ

תחום מדעי כדור הארץ עוסק בחלק ובלימוד במגוון היבטים: גיאולוגיה, מדעי האטמוספירה, אוקיינוגרפיה ועיצוב הנוף הנגלה לעיננו.

מדעי כדור הארץ