קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2019

 נושא: היסטוריה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2018, א2019, ב2019

 נושא: היסטוריה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2018, א2019, ב2019

 נושא: היסטוריה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2018

 נושא: פילוסופיה

 קיימות דרישות קדם