שינויים בשעות הייעוץ

פניות בנושא בניית מערכת נא לפנות אל ד"ר שירי נוסבאום במייל או בשעת הייעוץ הטלפוני. ב 6/9 וב 13/9 לא יתקיים ייעוץ טלפוני. שאר שעות הייעוץ מתקיימות כרגיל, פרטים בקישור

קישור לנושא »

סרטון היכרות לתכנית

סרטון היכרות לתכנית

סרטון היכרות לתכנית התואר השני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך