קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: מינהל עסקים

 פעיל בסמסטרים: א2019

 נושא: מינהל עסקים

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: מינהל עסקים

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ניהול, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, משפטים

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: ב2018

 נושא: שנת השלמה בחשבונאות

 פעיל בסמסטרים: ב2018, א2019, ב2019

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: מינהל עסקים