לימודי חשבונאות באו"פ

על אודות לימודי חשבונאות, המסלול לתואר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה, בדרך להכשרת הסטודנטים של היום לקבלת רשיון רואה חשבון ולמילוי תפקידי ניהול מרכזיים בתחום החשבות והכספים

לימודי חשבונאות באו"פ