מוסמך בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

מבוא1

התכנית המוצעת מקנה ידע אקדמי מתקדם, מיומנות, כישורים מקצועיים והתמחות בתכנון ובפיתוח תכניות לימודים ובשילוב מושכל של טכנולוגיות במגוון מערכות למידה. התכנית מכוונת להעמקת ההבנה והתובנה של העוסקים בהוראה, בלמידה ובתכנון לימודים, בעשייתם היום-יומית.

קהל היעד

התכנית מיועדת למורים, למנהלים ולממלאי תפקידים אחרים במערכת החינוך הפורמלית על כל רמותיה; לאלה המכשירים עצמם לאותם תפקידים; וכן לאנשים המתעניינים בהדרכה ובהפעלה של מערכות למידה והשתלמות בסקטורים ציבוריים ופרטיים אחרים, כגון: מסגרות הכשרה מקצועית, תעשיות היי-טק, צבא, רפואה, בנקים, ומסגרות קהילתיות.

מסלולי לימודים

בתכנית שתי מגמות התמחות: טכנולוגיות למידה ומערכות למידה.2 בכל אחת מן המגמות יש שני מסלולים:

 • לימודים לתואר שני ללא תזה
 • לימודים לתואר שני עם תזה (‏למצטיינים‎)‏

מבנה הלימודים מפורט בהמשך.

תנאי קבלה

 • רשאים להגיש מועמדות לתכנית בעלי תואר ראשון בתחומי-דעת שונים ממוסד אקדמי מוכר, בציון גמר של 80 ומעלה. הקבלה מותנית בהחלטות ועדת הקבלה המחלקתית לתואר שני.
 • ועדת הקבלה תקבע אם לדרוש מן המועמדים השלמות כדי להתקבל לתכנית ובאילו תחומים. ההשלמות לא יעלו על היקף של 18 נ"ז. סטודנטים שחייבים בהשלמות יהיו במעמד "סטודנט על-תנאי". על סמך הישגי הסטודנטים בקורסי ההשלמה תחליט הוועדה אם לקבלם במעמד "סטודנט לתואר שני". אופי ההשלמות ייקבע על פי הרקע הלימודי של הסטודנטים. בדרך כלל מדובר באחת או יותר מבין ההשלמות הבאות: (‏א‎)‏ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, (‏ב‎)‏ פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏, פסיכולוגיה של החינוך (‏10125‎)‏ או פרקים בסוציולוגיה של החינוך (‏10485‎)‏.
 • עשויה להידרש השלמה באנגלית ממי שסיימו את לימודיהם לפני למעלה מעשר שנים, או שלמדו לתואר ראשון השונה מ- B.A. או B.Sc., או ממי שציונם במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי (‏אנגלית‎)‏ פחות מ-134 או שציונם במבחן אמי"ר פחות מ-234, או שלא עמדו בהצלחה במבחן סוף סמסטר בקורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ.
 • מהמתקבלים לתכנית מצופה להיות בעלי שליטה ביישומי מחשב בסיסיים כגון אופיס (‏Word, PowerPoint, Excel‎)‏ ואינטרנט (‏הכרת העבודה באמצעות דפדפנים וניהול תיבת דואר אלקטרוני‎)‏, שכן הללו יידרשו באופן שוטף במהלך הלימודים.
 • סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שנדרשים לקורס השלמה אחד בלבד יוכלו ללמוד לכל היותר שני קורסים של התואר השני לפני סיום ההשלמה, בכפוף לשתי מגבלות: (‏א‎)‏ אין ללמוד את הקורס שיטות מחקר בחינוך (‏14009‎)‏ לפני סיום השלמה בקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏; (‏ב‎)‏ אין ללמוד שלושה קורסים (‏השלמה אחת ושני קורסי תכנית‎)‏ באותו סמסטר, כלומר, אפשר ללמוד קורס תכנית אחד במקביל להשלמה, ולהירשם לקורס תכנית נוסף בסמסטר שלאחר מכן גם אם טרם מולאו כל החובות בקורס ההשלמה. המשך הלימודים מותנה באישור על מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני".

תנאי מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני"

סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שיחויבו בהשלמות יעברו למעמד "סטודנט לתואר שני" לאחר שיעמדו בכל הדרישות של קורסי ההשלמה.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

ניתן לקבל פטור של עד 20 נ"ז על לימודים קודמים לתואר שני, בתנאי שלימודים אלה לא נחשבו לקבלת תואר שני אחר. סטודנטים המעוניינים בכך יפנו לפני תחילת לימודיהם לקבלת ייעוץ בנושא. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

א. לימודי תשתית משותפים לשתי המגמות – 20 נ"ז

נ"ז

פיתוח והפעלה של תכניות לימודים (‏14008‎)‏

4

שיטות מחקר בחינוך (‏14009‎)‏

4

הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה (‏14007‎)‏

4

תאוריות למידה והוראה (‏14003‎)‏

4

טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה (‏14027‎)‏ 3

4

ב. לימודי חובה בכל מגמה – 16 נ"ז

מגמת טכנולוגיות למידה במסלול ללא תזה

למידה וחינוך בחברת המידע (‏14016‎)‏ 4

4

עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות (‏14002‎)‏

4

שניים מבין חמשת הקורסים הבאים, ובהם לפחות אחד מן הקורסים 14013, 14017:

גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות הוראה והדרכה ממוחשבות (‏14013‎)‏5

4

שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת (‏14017‎)‏5

4

פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות (‏14011‎)‏6,5

4

שינוי ארגוני במערכות למידה (‏14018‎)‏5

4

מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים (‏14019‎)‏5

4

מגמת טכנולוגיות למידה במסלול עם תזה

למידה וחינוך בחברת המידע (‏14016‎)‏ 4

4

עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות (‏14002‎)‏

4

סמינר תזה א (‏14029‎)‏ 7

2

סמינר תזה ב (‏14030‎)‏ 7

2

אחד מבין הקורסים הבאים:

גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות הוראה והדרכה ממוחשבות (‏14013‎)‏5

4

שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת (‏14017‎)‏5

4

פיתוח תכניות לימודים בתחומי דעת שונים: מהלכה למעשה (‏14012‎)‏ 5

4

פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות (‏14011‎)‏ 6,5

4

מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים (‏14019‎)‏ 5

4

שינוי ארגוני במערכות למידה (‏14018‎)‏ 5

4

מגמת מערכות למידה במסלול ללא תזה

גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה (‏14005‎)‏

4

חלופות בהערכת הישגים (‏14006‎)‏

4

שניים מבין ארבעת הקורסים הבאים, ובהם לפחות אחד מן הקורסים 14012, 14019:

פיתוח תכניות לימודים בתחומי דעת שונים: מהלכה למעשה (‏14012‎)‏5

4

מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים (‏14019‎)‏5

4

פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות (‏14011‎)‏6,5

4

שינוי ארגוני במערכות למידה (‏14018‎)‏5

4

מגמת מערכות למידה במסלול עם תזה

גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה (‏14005‎)‏

4

חלופות בהערכת הישגים (‏14006‎)‏

4

סמינר תזה א (‏14029‎)‏ 7

2

סמינר תזה ב (‏14030‎)‏ 7

2

אחד מבין הקורסים הבאים:

פיתוח תכניות לימודים בתחומי דעת שונים: מהלכה למעשה (‏14012‎)‏5

4

מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים (‏14019‎)‏5

4

גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות הוראה והדרכה ממוחשבות (‏14013‎)‏5

4

שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת (‏14017‎)‏5

4

פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות (‏14011‎)‏6,5

4

שינוי ארגוני במערכות למידה (‏14018‎)‏ 5

4

ג. לימודי בחירה בשתי המגמות8

במסלול ללא תזה יש ללמוד לפחות 8 נ"ז מקורסי בחירה.

במסלול עם תזה אין לימודי בחירה.9

ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע (‏14015‎)‏

4

בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים (‏14001‎)‏

4

מכאוב הדעת: סוגיות בהוראת השואה והג'נוסייד בישראל ובעולם (‏12019‎)‏

3

הפקת תועלת מממצאי הערכה (‏14020‎)‏

4

מדידה בחינוך: מושגי יסוד (‏14021‎)‏

4

טכנולוגיות לשירות אנשים עם צרכים מיוחדים (‏14022‎)‏

4

סוגיות בניהול בית ספר (‏14026‎)‏

4

אפשר לבחור אחד מבין הקורסים הבאים (‏בתנאי שהקורס לא נלמד בעבר‎)‏:

מנהיגות ויישומיה בחינוך (‏10528‎)‏ 10

מ

6

ליקויי למידה (‏10527‎)‏ 10

מ

6

הפרעת קשב והיפראקטיביות (‏10563‎)‏ 10

מ

6

מטפורה בחשיבה החינוכית (‏10568‎)‏ 10

מ

6

ד. עבודות סמינריוניות

תכנית הלימודים במסלול ללא תזה מחייבת הגשת שתי עבודות סמינריוניות, מתוכן לפחות עבודה אחת אמפירית (‏מבוססת על איסוף נתונים‎)‏.

תכנית הלימודים במסלול עם תזה מחייבת הגשת עבודה סמינריונית אמפירית (‏מבוססת על איסוף נתונים‎)‏ אחת.

העבודות תיכתבנה בקורסים המסומנים בהערה 5 בסעיף ב לעיל. את העבודה הסמינריונית יש להגיש תוך שלושה חודשים מסיום סמסטר הלימוד של הקורס.

תיאורי הקורסים של התכנית מופיעים בקטלוג הקורסים ובאתר האינטרנט של התכנית.

ה. מסלולי הלימודים

מסלול ללא תזה

במסלול ללא תזה על הסטודנטים להיבחן בבחינת גמר או לבצע פרויקט גמר.11

בחינת גמר דורשת מן הסטודנטים להוכיח את יכולתם לשלב וליישם את העקרונות התאורטיים והמעשיים שרכשו במהלך לימודיהם לצורך התמודדות עם סוגיות בתחום הדעת הרלוונטי למגמת הלימוד שלהם. בבחינה הם יידרשו לנתח באופן ביקורתי תיאורי-אירוע או מאמרים מן הספרות המקצועית, תוך יישום אינטגרטיבי של חומר הלימוד של קורסי התשתית והמגמה. לכל מגמת לימוד תתקיים בחינה נפרדת. סטודנטים שניגשו בפועל לבחינת גמר לא יוכלו להירשם לפרויקט או לתזה, בין אם עברו את הבחינה בהצלחה ובין אם נכשלו בה. פרטים תוכניים וטכניים על הבחינה מצויים בקטלוג הקורסים ובאתר התכנית.

פרויקט הגמר דורש מן הסטודנטים להוכיח את יכולתם לשלב וליישם את העקרונות התאורטיים והמעשיים שרכשו במהלך לימודיהם לצורך תכנון, פיתוח והערכה של חומר לימודי או של שילוב טכנולוגיה בהוראה. בתכנון הפרויקט, בביצועו ובכתיבתו יידרשו הסטודנטים להוכיח יכולת אינטגרציה, שליטה בגופי הידע הרלוונטיים, יכולת של קבלת החלטות ופתרון בעיות, וכושר כתיבה של חיבור מדעי באופן נאות. פרויקט הגמר ייכתב בהדרכת אחד מחברי הסגל של התכנית לתואר שני בחינוך. הזמן המוקצב לכתיבת פרויקט הגמר הוא שנה אחת מיום אישור ההצעה.

פרטים נוספים על אופי פרויקט הגמר ועל תהליך העבודה מצויים בקטלוג הקורסים ובאתר התכנית.

מסלול עם תזה

לאחר צבירת 20 נ"ז בקורסי התכנית, ובכללם ארבעה מתוך חמשת קורסי התשתית וקורס סמינריוני אחד, שבמסגרתו נכתבה עבודה אמפירית,12 יוכלו הסטודנטים המצטיינים (‏‏עם ממוצע 90 ומעלה בקורסים אלה‎‎)‏‏ להגיש מועמדות למסלול לימודים עם תזה. הוועדה המחלקתית לתואר שני תדון לגופו של עניין בכל בקשה ובקשה, ותודיע לסטודנטים אם בקשתם אושרה תוך חודשיים מיום הגשת הבקשה.

הסטודנטים במסלול עם תזה יידרשו לבחור נושא לעבודת מחקר ולהגדיר שאלת מחקר אמפירית. בתכנון העבודה, בביצועה ובכתיבתה יהיה עליהם להוכיח את יכולתם לבצע מחקר אמפירי שבו ישלבו ויישמו את שיטות המחקר והעקרונות התאורטיים והמעשיים שלמדו בתכנון, בפיתוח או בהערכה של תכנית לימודים או של טכנולוגיות למידה. בתכנון ובביצוע העבודה יידרשו הסטודנטים להוכיח מחשבה עצמאית ויצירתית, יכולת של קבלת החלטות ופתרון בעיות וכושר כתיבה של חיבור מדעי לפי קני מידה מקובלים ובהיקף נאות. התזה תיכתב בהדרכת חבר סגל בכיר של האוניברסיטה הפתוחה או של אוניברסיטה אחרת. הזמן המוקצב לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה. במקביל לעבודה על התזה, יידרשו הסטודנטים במסלול זה להשתתף בסמינר התזה (‏סמינר תזה א + סמינר תזה ב‎)‏.

פרטים נוספים על אופי עבודת התזה ועל תהליך העבודה מצויים בקטלוג הקורסים ובאתר התכנית.

הוראה ולמידה

 • הלימודים מבוססים על שילוב של חומר קריאה (‏מדריך למידה, מקראות מאמרים וספרים‎)‏, מפגשי פנים-אל-פנים ושימוש בטכנולוגיות למידה. בפרט יעשה שימוש רב באתרי הקורסים שבאינטרנט.
 • בחלק מהקורסים ייתכנו מפגשי חובה.
 • מספר קבוצות הלימוד ופיזורן בכל קורס יהיה מותנה במספר הנרשמים. לעתים תיפתחנה רק קבוצות ארציות באזור המרכז או בהוראה מקוונת מרחוק.
 • קורסי התכנית אינם מוצעים בסמסטר הקיץ, פרט לקורסים 10568, 14015.
 • בשלב זה התכנית אינה פתוחה ללימודים בחו"ל.

מכסת הקורסים בסמסטר ומשך זמן הלימודים

סטודנטים לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה יירשמו בסמסטר הראשון ללימודיו לשני קורסים לכל היותר. מן הסמסטר השני והלאה יוכלו הסטודנטים להירשם לשלושה קורסים לכל היותר. בסמסטר קיץ אפשר להירשם לקורס אחד לכל היותר. בקשת הרשמה החורגת ממגבלות אלה יש להפנות אל הממונה על פניות סטודנטים בתואר השני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה.

בלימודי התואר השני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה יש לסיים את כל החובות תוך 7 שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון בתכנית (‏לא כולל השלמות‎)‏. סטודנטים שלא סיימו את לימודיהם בפרק זמן זה יוכלו לפנות לוועדה המחלקתית לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן הלימודים. הוועדה תאשר זאת במקרים חריגים ובכפוף לדרישות האקדמיות שיחולו באותה עת.

זכאות לתואר

סטודנטים יהיו זכאים לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים האלה:

 • סיום בהצלחה של כל לימודי ההשלמה (‏אם נדרשו‎)‏;
 • סיום בהצלחה של כל הקורסים הנדרשים כמפורט בתכנית הלימודים;
 • כתיבת פרויקט גמר או עבודת תזה או עמידה בהצלחה בבחינת גמר.

ציון התואר

הציון הסופי לתואר ייקבע לפי השקלול הבא:

במסלול ללא תזה: ממוצע ציוני הקורסים – 60%, ממוצע הציונים של שני הקורסים הסמינריוניים – 20% וציון פרויקט הגמר או בחינת הגמר – 20%.

במסלול עם תזה: ממוצע ציוני הקורסים – 40%, ציון הקורס הסמינריוני – 10% וציון התזה – 50%.


1

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

2

הסטודנטים שיתקבלו לתכנית יבחרו במגמה רק בתום שנת הלימודים הראשונה .

3

או הקורס טכנולוגיות ולמידה (‏14010‎)‏, שאינו מוצע עוד.

4

או הקורס במתכונתו הקודמת, טכנולוגיות למידה לסוגיהן: עקרונות ויישום, שאינו מוצע עוד.

5

בקורס זה יש לכתוב עבודה סמינריונית.

6

הקורס נקרא בעבר סוגיות בפסיכולוגיה של משתמשי רשת האינטרנט.

7

סמינר תזה א וסמינר תזה ב יילמדו במקום קורס סמינריוני ללומדים במסלול עם תזה בלבד. כלומר, הסטודנטים במסלול לתזה ילמדו 5 קורסי תשתית, שני קורסי מגמה, קורס סמינריוני אחד בתחום ההתמחות (‏במסגרתו עליהם לכתוב עבודת מחקר אמפירית‎)‏, וכן את סמינר התזה (‏א+ב‎)‏.

8

במסגרת לימודי הבחירה ניתן לבחור קורסים שלא נלמדו במסגרת קורסי החובה שבסעיף ב לעיל, כולל קורסי החובה של המגמה שהתלמיד איננו לומד בה. אם נבחר קורס סמינריוני כקורס בחירה, יהיה על התלמיד לכתוב בו עבודה סמינריונית. מי שלמדו את הקורס אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה של החינוך הגבוה (‏14014‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במניין קורסי הבחירה לתואר.

9

עד וכולל סמסטר א2011 נדרשו לפחות 12 נ"ז מקורסי הבחירה במסלול ללא תזה, ולפחות 4 נ"ז מקורסי הבחירה במסלול עם תזה.  תלמידים שלמדו בסמסטר א2011 (‏אך לא לפני כן‎)‏ קורס בחירה שלישי במסלול ללא תזה או קורס בחירה אחד במסלול עם תזה יוכלו להחליט, לפני קבלת אישור זכאות לתואר, אם ברצונם לכלול קורס זה בחישוב הציון הסופי לתואר.

10

תנאי הקבלה לקורס זה הוא קבלה לתואר שני. מומלץ רקע בתחום.

11

ניתן לבצע פרויקט גמר עד סוף סמסטר ב2017 בלבד. בהמשך, כל הסטודנטים במסלול ללא תזה יגשו לבחינת גמר.

12

התנאי המוקדם להגשת מועמדות למסלול תזה הינו סיום בציון ממוצע 90 ומעלה של ארבעה קורסים מתוך: פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, שיטות מחקר בחינוך, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה, טכנולוגיה ולמידה, תאוריות למידה והוראה, וכן קורס סמינריוני אחד שבמסגרתו נכתבה עבודה אמפירית בנושא רלוונטי למגמה, מבין: שילוב טכנולוגיות למידה בתחומי דעת, גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות הוראה והדרכה ממוחשבות, פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות, שינוי ארגוני במערכות למידה, מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים, פיתוח תכניות לימודי בתחומי דעת שונים: מהלכה למעשה.