ברכות חמות לד"ר יעל מונק, לד"ר סנדרה מאירי ולצוות המְרַכּזים בקולנוע – ד"ר אודיה כהן-רז, ד"ר אלדד קדם, ד"ר אריאל שטרית, ד"ר דגנית בורובסקי, ד"ר ליאת שטייר לבני, ד"ר ענבר שחם ודנה מסד – על אישור המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) להסמכה קבועה להענקת תואר בתכנית לתואר דו-חוגי בקולנוע.