למחקר משותף בנושא: "קולנוע עלילתי ופסיכואנליזה: איווי, פנטזיה ואתיקה של סובייקטיביזציה".